Referencie

Spoločnosť MARTEL Trade s.r.o. je martinská elektrárenská spoločnosť s celoslovenským a európskym pôsobením. Počas svojho pôsobenia vykonala viac ako 500 inštalácií fotovoltaických elektrární s celkovo 3 mld Megawatt kapacity nainštalovaných staníc.