MARTEL Trade s.r.o.

Spoločnosť MARTEL Trade s.r.o. je martinská elektrárenská spoločnosť s celoslovenským a európskym pôsobením, ktorá vznikla v roku 2008. Hlavným predmetom našej činnosti sú práce v elektroenergetike – vn 22 kV prípojky vzdušné a kábelové, trafostanice 22/0,4 kV stožiarové, technológie trafostaníc, nn siete vzdušné a kábelové, domové prípojky, elektroinštalácie, projektová a inžinierska činnosť, výkopové práce, návrh a inštalácia fotovoltických systémov.

Momentálne máme vyše 20 kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich v rámci celej EÚ.