Štátna dotácia – dotácie na OZE

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, veterné turbíny a kotly na biomasu. Fotovoltaické elektrárne - využite štátnu dotáciu na fotovoltaiku a využívajte fotovoltaiku nielen na ohrev vody, tak ako stovky našich spokojných zákazníkov.

Fotovoltaika pre rodinné domy cena >>


Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019 >

Dopytový formulár pre štátnu dotáciu

Typ inštalácie

fotovoltické panely (výroba elektriny / ohrev vody)
tepelné čerpadlá (vykurovanie / ohrev vody)
otázka na produkt, prípadne iná otázka

Aká je výška podpory pre jednotlivé zariadenia pre rodinné domy?

Zdroj energie Výška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 500 € 1.750
Kotly na biomasu € 100 € 1.500
Tepelné čerpadlá € 370 € 3.700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW) € 1.000 + bonus za batérie € 1.100 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW) € 1.000 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie € 2.350 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely) € 180 € 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW) € 1.400 + bonus za akumuláciu elektriny € 1.500 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW) € 1.400 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie € 2.900 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny) € 180 € 1.575

Aká je výška podpory pre jednotlivé zariadenia pre bytové domy?

Zdroj energie Výška podpory na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory (≤ 20 kW) € 450 1 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW) € 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW) 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 50 1 byt = 7 kW

viac >>>

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk