Fotovoltaická elektráreň

Spoločnosť MARTEL Trade s.r.o. je martinská elektrárenská spoločnosť s celoslovenským a európskym pôsobením, ktorá vznikla v roku 2008. Počas svojho pôsobenia vykonala 258 inštalácií fotovoltaických elektrární s celkovo inštalovaný výkon v 151,021 MW. Zoznam stavieb fotovoltaických systémov k 30.11.2018