Fotovoltika na kľúč

Fotovoltický systém je súbor elektrických zariadení a prístrojov, ktoré tvoria fotovoltickú elektráreň.

viac >>>

Tepelné čerpadlá

Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

viac >>>

Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW ...

viac >>>

Čerpanie dotácií na malé zdroje

Čerpanie dotácií malých zdrojov pomôžu domácnostiam sprístupniť zariadenia, ktoré si kvôli vyššej vstupnej investícii nemohli kúpiť ...

viac >>>

Zelená domácnostiam - dotácie 2016

Elektrina je najrozšírenejšou formou energie, ktorú človek využíva. Vďaka svojim vlastnostiam sa výborne hodí pre premenu na inú formu energie, tak aj pre transport. Čoraz početnejšie skupiny elektrární tvoria elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje elektrickej energie.
Medzi ne sa radia fotovoltické elektrárne. Na Slovensku aj vo svete sa vplyvom dotačnej politiky fotovoltické elektrárne neustále rozširujú.

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie v roku 2016 >>